Đồ chơi gỗ

Bộ luồn hạt

Xe đạp trẻ em

Xe chòi chân 06

Xe đạp trẻ em

Xe chòi chân 05

Xe đạp trẻ em

Xe chòi chân 04

Xe đạp trẻ em

Xe chòi chân 03

Xe đạp trẻ em

Xe chòi chân 02

Xe đạp trẻ em

Xe chòi chân 01

Thiết bị dùng chung

Thùng rác trái cây

Thiết bị dùng chung

Thùng rác con vật 2

Thiết bị dùng chung

Thùng rác con vật

Góc vận động

Vượt rào 2

Góc vận động

Ném vòng thú

Góc vận động

Ném bóng dính

Góc vận động

Ném bao cát 2

Góc vận động

Ném bao cát 1

Khối xây dựng lớn

Xếp hình 45 ct B

Khối xây dựng lớn

Xếp hình 78 ct

Thi công nhà trường

Vách ngăn nhà vệ sinh

Thi công nhà trường

Rèm cửa sổ

Thi công nhà trường

Sàn nhựa giả gỗ

Thi công nhà trường

Thảm cao su sân chơi

Thi công nhà trường

Cải tạo sân vườn

Thi công nhà trường

Lót cỏ nhân tạo

Góc vẽ, tạo hình

Màu nước acrylic

Trang trí nỉ

Cây hoa nỉ

Trang trí nỉ

Cây xanh

Trang trí nỉ

Rèm tú cầu

Trang trí nỉ

Dây rèm lá

Trang trí bitis

Dây nông sản