DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM MỚI

Phụ liệu trang trí

Keo nến lớn

2,000

Phụ liệu trang trí

Keo nến nhỏ

1,000

Phụ liệu trang trí

Súng bắn keo lớn

75,000

Phụ liệu trang trí

Súng bắn keo nhỏ

45,000

Phụ liệu trang trí

Bitis 10 ly

35,000

Phụ liệu trang trí

Bitis 5 ly

20,000

Phụ liệu trang trí

Bitis 3 ly

15,000

Phụ liệu trang trí

Bitis 2 li

10,000

Phụ liệu trang trí

Bitis 1 li

6,000

Trang trí trường học

Dây rèm bitis 60 cm

45,000

Trang trí trường học

Quạt nỉ 33 cm

95,000

Trang trí trường học

Ngôi sao nỉ 19 cm

17,000

Trang trí trường học

Ngôi sao nỉ 15 cm

11,000

Trang trí trường học

Trái tim nỉ 20 cm

17,000

Trang trí trường học

Trái tim nỉ 14 cm

11,000

Trang trí trường học

Quả cầu nỉ lớn

27,000

Trang trí trường học

Quả cầu nỉ trung

17,000

Trang trí trường học

Quả cầu nỉ nhỏ

11,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 2 cm

30,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 1.8 cm

20,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 1.5 cm

30,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 1.2 cm

15,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 1 cm

20,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 0.8 cm

20,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú hỗn hợp

35,000

Phụ liệu trang trí

Mắt thú 2.5 cm

20,000

Đồ chơi nhựa

Bóng nhựa lớn Đk 18 cm

15,000

Đồ chơi nhựa

Bóng nhựa trung đk 15 cm

10,000

Đồ chơi nhựa

Bóng nhựa nhỏ đk 8 cm

5,000

Đồ chơi nhựa

Lego 1000ct

280,000

Đồ chơi nhựa

Hộp lego

250,000

Đồ chơi gắn tường

Lego áp tường

1,500,000

Đồ chơi gỗ

Bàn tính phức hợp

165,000
185,000

Đồ chơi gỗ

Bộ xếp cọc

70,000

Đồ chơi gỗ

Đồng hồ xâu dây

30,000

Đồ chơi gỗ

Bộ gắp bi

160,000

Đồ chơi gỗ

Thay quần áo gấu

72,000

Đồ chơi gỗ

Mèo câu cá

40,000

Đồ chơi gỗ

Bộ luồn hạt nhỏ

35,000