DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM MỚI

Bập bênh, thú nhún, cầu trượt

Bộ liên hoàn 03

60,000,000

Bập bênh, thú nhún, cầu trượt

Bộ liên hoàn 02

25,000,000

Bập bênh, thú nhún, cầu trượt

Bộ liên hoàn 01

40,000,000

Bập bênh, thú nhún, cầu trượt

Bộ vận động kết hợp 01

35,000,000

Bập bênh, thú nhún, cầu trượt

Bộ xích đu cầu trượt 2

35,000,000

Bập bênh, thú nhún, cầu trượt

Bộ xích đu cầu trượt 1

30,000,000

Đồ chơi 03-24 tháng

Túi lục lạc 353-2

65,000

Đồ chơi 03-24 tháng

Túi lục lạc 2804

85,000

Đồ chơi 03-24 tháng

Túi lục lạc 929-37

80,000

Đồ chơi 03-24 tháng

Bảng xóa thông minh LT 8888

84,000

Đồ chơi nhựa

Xe công trình lớn

95,000

Đồ chơi nhựa

Bộ 6 xe công trình

135,000
135,000

Đồ chơi nhựa

Hộp vali kỹ sư

180,000

Đồ chơi nhựa

Đồ chơi làm móng

125,000

Đồ chơi nhựa

Vỉ trang điểm

120,000

Đồ chơi nhựa

Vỉ làm tóc

135,000

Đồ chơi nhựa

Trò chơi khỉ leo cây

120,000

Đồ chơi nhựa

Trò chơi tháp cân bằng

120,000

Đồ chơi nhựa

Trò chơi ếch ăn bi

120,000

Đồ chơi nhựa

Vỉ bóng rổ

65,000

Đồ chơi nhựa

Trò chơi đập băng

120,000

Đồ chơi khác

Bộ 6 khuôn tạo hình

Đồ chơi nhựa

Bộ dao thớt

25,000

Đồ chơi 03-24 tháng

Thùng phi xếp chồng thả khối

60,000

Đồ chơi nhựa

Ghép hình học

110,000

Đồ chơi nhựa

Ghép hình theo ô

200,000

Đồ chơi nhựa

Bảng ghép nấm tròn

110,000

Đồ chơi nhựa

Túi ếch nhảy

100,000

Đồ chơi nhựa

Vòng nhựa

Đồ chơi nhựa

Thực phẩm nhỏ

240,000

Đồ chơi nhựa

Thìa trứng cân bằng

140,000

Đồ chơi gỗ

Thăng bằng con gấu

60,000

Đồ chơi gỗ

Thăng bằng con gà

60,000

Đồ chơi gỗ

Bộ xâu dây con vật

120,000

Đồ chơi gỗ

Bộ que tính

60,000

Đồ chơi gỗ

Xe chó chở đồ chơi

410,000

Góc thể dục thể thao

Bảng ném phi tiêu

Góc thể dục thể thao

Vợt cầu lông