Màu nước acrylic

60,000

Hộp 12 màu, không trôi khi gặp nước.