Chong chóng dây tròn

135,000

Dây 10 mét, 8 vòng tròn,

Đk 35 cm,