DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM MỚI

Đồ chơi nhựa

Bóng nhựa lớn Đk 18 cm

15,000

Đồ chơi nhựa

Bóng nhựa trung đk 15 cm

10,000

Đồ chơi nhựa

Bóng nhựa nhỏ đk 8 cm

5,000

Đồ chơi nhựa

Lego 1000ct

280,000

Đồ chơi nhựa

Hộp lego

250,000

Đồ chơi gắn tường

Lego áp tường

Đồ chơi gỗ

Bàn tính phức hợp

165,000
185,000

Đồ chơi gỗ

Bộ xếp cọc

70,000

Đồ chơi gỗ

Đồng hồ xâu dây

30,000

Đồ chơi gỗ

Bộ gắp bi

160,000

Đồ chơi gỗ

Thay quần áo gấu

72,000

Đồ chơi gỗ

Mèo câu cá

40,000

Đồ chơi gỗ

Bộ luồn hạt nhỏ

35,000

Đồ chơi gỗ

Tranh ghép núm 3

40,000

Đồ chơi gỗ

Tranh ghép núm 2

40,000

Đồ chơi gỗ

Tránh ghép núm 1

40,000

Đồ chơi nhựa

Bàn vẽ tranh cát

350,000

Đồ chơi nhựa

Bộ đồ dùng gia đình

2,300,000

Đồ chơi nhựa

Bồn rửa chén

395,000

Đồ chơi nhựa

Bộ làm gốm

265,000

Đồ chơi nhựa

Học toán con vật

150,000

Đồ chơi nhựa

Xâu vòng không dây

95,000

Đồ chơi nhựa

Xâu hạt cườm ( có dây)

56,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5083

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5081

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5079

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5078

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5077

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5074

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5073

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5072

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5067

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5068

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5065

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5062

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5058

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5053

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5052

50,000

Đồ chơi lắp ráp 352gr

5051

50,000