DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM MỚI

Văn phòng phẩm

Kim bấm số 10

4,000

Văn phòng phẩm

Bấm kim plus

40,000

Văn phòng phẩm

Bàn cắt băng keo

30,000

Văn phòng phẩm

Dao rọc giấy SDI

30,000

Văn phòng phẩm

Xóa kéo plus

28,000

Văn phòng phẩm

Bút xóa nước

28,000

Văn phòng phẩm

Bút dạ quang lớn

10,000

Văn phòng phẩm

Bút dạ quang nhỏ

10,000

Văn phòng phẩm

Bút viết bảng nhập

7,000

Văn phòng phẩm

Bút lông dầu Bộ

150,000

Văn phòng phẩm

Bút lông dầu Nhập

10,000

Văn phòng phẩm

Bút lông bảng nhỏ

7,000

Văn phòng phẩm

Bút lông bảng TL

11,000

Văn phòng phẩm

Bút lông dầu CD

12,000

Văn phòng phẩm

Bút lông dầu TL

12,000

Phụ liệu trang trí

Ru băng kim tuyến

Phụ liệu trang trí

Ru băng trong suốt

Phụ liệu trang trí

Ru băng 0.6 cm

6,000

Phụ liệu trang trí

Ru băng 8 cm

Phụ liệu trang trí

Ru băng 4 cm

50,000

Phụ liệu trang trí

Ru băng 2 cm

10,000

Phụ liệu trang trí

Ru băng 1cm

6,000

Phụ liệu trang trí

Bom Bom đủ size

35,000

Phụ liệu trang trí

Bom bom 3.5 cm

35,000

Phụ liệu trang trí

Bom Bom 3 cm

30,000

Phụ liệu trang trí

Bom Bom 2.5 cm

25,000

Phụ liệu trang trí

Bom Bom 2 cm

20,000

Phụ liệu trang trí

Bom Bom 1.5 cm

60,000

Phụ liệu trang trí

Bom Bom 1 cm

60,000

Phụ liệu trang trí

Que tròn màu 6.8 cm

25,000

Phụ liệu trang trí

Que tròn màu 150mm

10,000

Phụ liệu trang trí

Que gỗ răng cưa màu

15,000

Phụ liệu trang trí

Que gỗ nhỏ màu 114 mm

12,000

Phụ liệu trang trí

Que gỗ nhỏ 114 mm

8,000

Phụ liệu trang trí

Que đè lưỡi màu

18,000

Phụ liệu trang trí

Que đè lưỡi

10,000

Phụ liệu trang trí

Nỉ màu cuộn

700,000

Phụ liệu trang trí

Nỉ màu 2 ly

35,000

Phụ liệu trang trí

Nỉ màu mềm

16,000

Phụ liệu trang trí

Nỉ màu (cứng)

16,000