DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM MỚI

Góc âm nhạc

Bộ trống jazz

450,000

Góc âm nhạc

Đàn pin hình thú

165,000

Góc âm nhạc

Đàn piano pin

300,000

Góc âm nhạc

Bộ lục lạc

60,000

Góc âm nhạc

Kèn điếu

20,000

Góc âm nhạc

Kèn tây

20,000

Góc âm nhạc

Trống lắc

25,000

Góc âm nhạc

Kèn hamonica

35,000

Trang phục biểu diễn

Trang phục dân tộc

120,000

Trang phục biểu diễn

Trang phục con giống

210,000

Trang phục biểu diễn

Bà ba cháu

125,000

Trang phục biểu diễn

Trang phục tứ thân

140,000

Trang phục biểu diễn

Trang phục áo dài

310,000

Góc âm nhạc

Vòng hoa đội đầu

30,000

Góc âm nhạc

Hoa múa lớn 30 cm

18,000

Góc âm nhạc

Hoa múa nhỏ 17 cm

12,000

Đồ chơi nhựa

Hạt sứ chơi cát

70,000

Đồ chơi khác

Cát động lực + khuôn

60,000

Đồ chơi nhựa

Vòng đời phát triển

72,000

Đồ chơi nhựa

Bộ ngôi nhà

380,000

Đồ chơi 4-5 tuổi

Trang phục bộ đội

135,000

Đồ chơi 5-6 tuổi

Bóng cao su 18 cm

30,000

Đồ chơi 5-6 tuổi

Bóng cao su 10 cm

20,000

Đồ chơi 5-6 tuổi

Thực phẩm nhỏ

300,000

Đồ chơi 3-4 tuổi

Trống da

200,000

Đồ chơi 3-4 tuổi

Phễu nhựas

10,000

Đồ chơi 3-4 tuổi

Kính lúp

17,000

Đồ chơi 25-36 tháng

Đồ chơi với cát HT3011

81,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Bộ trái cây rau củ HT636

105,000

Đồ chơi 25-36 tháng

Bóng to 12 cm

5,000

Đồ chơi 25-36 tháng

Bóng nhỏ 5.5 cm HT55

32,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Xắc xô 2 mặt to

20,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Xắc xô 2 mặt nhỏ

18,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Thảy vòng vịt đại HT730

120,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Bộ hình khối 14 CT

118,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Xếp hình trên xe 28CT

230,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Cổng chui

76,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Con gà kéo dây

68,000

Đồ chơi 13-24 tháng

Con chó kéo dây

Đồ chơi 03-12 tháng

Chuỗi dây xúc xắc

125,000